Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Læring og trivsel

Niels Ebbesens skolens mål er at skabe en skole hvor høj faglighed og trivsel vægtes og betragtes som hinandens forudsætning. En skole hvor vil vi skabe en hverdag for børn og unge, hvor de har mulighed for at være undersøgende og udforskende. Et miljø hvor de bliver mødt med passende udfordringer, hvor der er tid til fordybelse og plads til at fejle og oplever nysgerrighed og læringsglade.

En skole hvor vore børn og unge have en oplevelse af at være værdifulde deltagere i et bredt og mangfoldigt fællesskab. En skole hvor børn og unge tør at forpligte sig til at tage medansvar i gensidig tillid. Vore børn og unge skal opleve at føle sig set, hørt og forstået. Vi vil understøtte denne udvikling gennem opbygning af en fælles dannelseskultur, hvor traditioner og relationer har fylde.

En skole hvor vil vi understøtte børn og unge i at udfolde deres potentiale. Vi vil understøtte børn og unges medindflydelse på det der foregår i undervisningen og i fritiden. Målet er, at børn og unge lærer at håndtere stadigt sværere udfordringer og udvikler tro på egne evner.

For at understøtte lærernes og pædagogernes daglige arbejde på Niels Ebbesen skolen har vi en velfungerende vejlederkultur.

Vejledere er med til at udvikle og understøtte lærings – og trivselsrelaterede aktiviteter for eleverne. De styrker den pædagogiske ledelse og er med til at kvalificere strategier og indsatser gennem PPR´s sparring med medarbejdere.

Vejledere udvikler de professionelle læringsfællesskaber ved at etablere et refleksionsrum, hvor man kan omsætte problemstilling til praksis. Der er tale om et aktionslæringsforløb hvor praksis og refleksioner følges af.

Nogle elever har brug for støtte og særlige aftaler i skoletiden for at trives fagligt og socialt.

På NES har vi en række indsatser, som kan hjælpe eleverne, og disse indsatser og aftaler sker i tæt samarbejde mellem skole og hjem. 

Når en elev starter på NES, taler vi om, hvilke særlige behov eleven har og hvordan vi bedst imødekommer dem. Sammen laver i en handleplan og sætter mål for elevens skolegang. Vi drøfter, hvordan vi kan lave indsatser og aftaler, som understøtter elevens udvikling. Er eleven skolestarter, sker dette i tæt samarbejde med børnehaverne i distrikt Højvangen. 

Er man bekymret for sit barn, ligger der øverst i nedenstående en lille guide til procedure og indsats. 

Kan man ligeledes læse mere om de eksterne indsatser i "NLC 23-24" 

Dokumenter

Bekymring for en elev - hvem gør hvad.pdf

Shape Created with Sketch.

NLC 23-24.pdf

Shape Created with Sketch.

Handleplan - NES.pdf

Shape Created with Sketch.

antimobbestrategi_0.pdf

Shape Created with Sketch.

Satellitten.pdf

Shape Created with Sketch.

Ved bekymring for et barn.pdf

Shape Created with Sketch.

NES ordblindestrategi opdateret apr. 24.pdf

Shape Created with Sketch.